Reklamné spoty

Každý reklamný spot či video u nás dostáva špeciálnu statostlivosť.

Výber hlasov pre spot

Hlas pre voiceover vybreráme z vlastnej databázy vyše 500 overených hlasov, vždy so zreteľom na znalosť každého hlasu, jeho potenciálu, histórie aj aktuálnej pozície na trhu.

Nahrávka a réžia voice overu.

Vieme, že práca s hercom je pre nahrávku Voice Overu kritická záležitosť. Preto znalosť každého herca s ktorým nahrávame a jeho vedenie je pre nás cestou na dosiahnutie toho najlepšieho výsledku.

Diaľkové nahrávanie

Aby sme sprístupnili svoje služby nielen klientom v Bratislave ale aj klientom mimo Slovenska, a taktiež pre dodržanie pritipandemických opatrení, štúdiá sú vybavené kvalitnými kamerami s pokročilým video prepínaním aby klient v každom momente videl tú správnu časť štúdia a zároveň spot ktorý sa nahráva.

Ruchovanie spotu

Ruchy v reklamnom spote sú jeho neodelitelnou súčasťou. Každý predmet, každý pohyb, každé prostredie môže mať svoj ruch pokiaľ to je pre spot dôležité. Pri ruchovaní sa nespoliehame len na existujúce zvukové banky, ale nahrávame zvuky aj vo vlastnom foley stage čo prináša do spotov nový živý rozmer.

Mixáž reklamných spotov

Spoty sa k svojim prímateľom dostávajú roznymi cestami od TV cez Web či rozhlas, a znejú v televízora, reproduktorov doma aj v aute, počítača či slúchadiel. Preto mixáži spotov venujeme dôkladnú starostlivosť vždy so zreteľom na platformu pre ktorú je spot určený, a maximálnou hlasitosťou pri dodržaní požadovanej technickej hlasitosti.

Naša práca …